Kolmapäev, 20. jaanuar 2021  

Siseveed – Eesti teine meri

02.12 toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses II Eesti Sisevete konverents „Siseveed-Eesti teine meri“. Nimetatud konverents on jätkuks eelmisel aastal toimunud konverentsile „Siseveed Eesti Merenduspoliitikas 2009-2010“, mis sai tugeva positiivse meediakajastuse ning äratas üldsuse huvi teema vastu.

Tänavusel kokkusaamisel tehti ülevaade sellest, millised tulemusi on saavutatud Eesti siseveekogude infrastruktuuri arendamisel võrreldes eelmise aastaga. Senist sisevete arengut takistavaks oluliseks nõrkus näib olevat riigi ja omavalitsuste vähene koostöö ja piiratud vahendid, mis ei ole lubanud kasutada kogu sisevete potentsiaali. Konverents kajastas sisevete temaatikat Eesti Merenduspoliitikas kui regionaalset arengut mõjutavat tegurit. Eesmärk on leida võimalusi lähendada riigisektor, kohalikud omavalitsused ja erasektori arendajad tihedamaks koostööks, praktilisi probleeme veekoguäärse infrastruktuuri arendamisel.

Konverentsi korraldasid Emajõe Jõeriik ja Peipsiveere Arengu Sihtasutus. Üritust toetasid Tartu Linnavalitsus ja Tartu Maavalitsus.

Liina Miks,

Peipsiveere Arengu Sihtasutus

 

Добавить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

Иванна. Гадание

Решаю проблемы семьи, брака

привороты, остуда.

Улучшаю рост материального

благосостояния.

Избавляю от алкогольной

зависимости.

Снимаю порчу.

Ставлю защиту.

Тел. 55 95 14 59