Teisipäev, 2. märts 2021  

Eesti Instituut: eesmärk on inforuumi laiendamine

Eesti Instituudi veebikalender alustab kultuuriürituste tutvustamist vene keeles. Kalender sisaldab nii Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi kui ka infot paljudest teistest eesti kultuuri tähtsündmustest ja festivalidest üle Eesti. Vajadust venekeelse kultuuriinfo järele kinnitab ka Eesti Instituudi uuring, mis viidi läbi venekeelsete veebikasutajate seas.

„Me püüame ületada keelebarjääre Eesti väga rikkaliku kultuurielu tutvustamisel,“ ütles Eesti Instituudi direktor Mart Meri. „Ingliskeelset kultuuriinfot on juba üsna palju, kuid venekeelne on paraku lünklik ja juhuslik. Nüüd tahame avardada ka vene keelt kasutavate inimeste võimalusi rohkem teada Eesti kultuurielus toimuvast. See on oluline nii Eesti-siseselt kui -väliselt,“ lisas Mart Meri.

2010. aastal korraldatud küsitlus venekeelsete veebikasutajate harjumustest ja vajadustest kultuuriinfo otsingul näitas selgelt, et praegu kättesaadav info on ebaühtlane ega kata kaugeltki kõiki kultuurivaldkondi. Enim soovitakse teavet leida näituste, teatrietenduste, kinokavade ning kontsertide kohta. Info allikana peeti võrdselt olulisteks internetiportaale, ringhäälingut ning trükimeediat, kusjuures tunnistati vajadust suurendada info mitmekesisust kõikides meediakanalites. Erinevaid internetipõhiseid allikaid, sealhulgas Kultuur.info laadseid mitmekeelseid sündmuskalendreid, pidas esmatähtsaks 55% vastanuist.

Eesti Instituut jätkab kultuurikalendri täiendamist. „Meie üks sihte eeloleval aastal on teha üldsusele kättesaadavamaks ka Eestis tegutsevate rahvusvähemuste kultuuriseltside sündmusinfo, seal toimub palju põnevat,“ ütles Mart Meri.

Eesti Instituut on ühiskondlikel alustel tegutsev institutsioon, mille sihiks on tutvustada Eesti riiki ja kultuuri ning korraldada eesti keele ja kultuuri õpet välismaal. Instituut koostab ja haldab ka mahukat teabekogu www.estonica.org, mis annab tervikliku ülevaate Eesti ühiskonnast, kultuurist, ajaloost, loodusest, haridusest, teadusest ja majandusest eesti, inglise ja vene keeles.

Kalender www.kultuur.info/ru on loodud Eesti Instituudi ja SA Tallinn 2011 koostöös, seda on toetanud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Lisainfo:

Ruudu Raudsepp (projektijuht);

Laura-Maria Freiberg (infojuht)

Eesti Instituut, Suur-Karja 14, 10140 Tallinn

 

Добавить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

Иванна. Гадание

Решаю проблемы семьи, брака

привороты, остуда.

Улучшаю рост материального

благосостояния.

Избавляю от алкогольной

зависимости.

Снимаю порчу.

Ставлю защиту.

Тел. 55 95 14 59