Peipsiäär pole ääremaa

 
Jüri Morozov

Eestimaa idapiiril laiuv Peipsi järv, mille ühest kaldast pole teist näha, on kui meri. Mereks (Peipus Sea) on teda ka aegade taguselt kutsutud. Laiuv veteväli on lahutavaks ja ka ühendavaks kahe riigi Eesti ja Venemaa vahel. Inimesed siit- ja sealtpoolt piiri püüavad lisaks sugusidemetele leida ka muid kontakte ja koostöövõimalusi. Alles hiljuti toimus järjekordne kokkusaamine teiselpool piiri, eesmärgiks koos piirkonna kitsaskohtadele lahenduste leidmine.

Peipsi piirkond ei ole kohalikele inimestele mitte ainult kaunis paik elamiseks, vaid ka perspektiivne majanduspiirkond. Peipsi järv kätkeb endas ressursi mis annab kohalikele inimestele tööd ja leiba – aga kas ka leivakõrvast. Kalandus on olnud aastasadu selle piirkonna inimestele tööandja ja toitja. Viimastel aastatel on aga kohalikel kalameestel üha keerulisem ainult kalastamisega end ja oma peret toita. Ühelt poolt on meie vajadused kasvanud ja teiselt poolt ei jätku järves piisavalt kala. Kui vanadel aegadel oli kala piirkonna peatoidus, siis praegusel ajal pigem tuluallikas mis võimaldab kohalikel inimestel osta vajalikke kaupu. Elu on ju muutunud ja kõike arvestatakse rahas. Kaubad aina kallinevad ja meie emake järv ei suuda enam niipalju kalavarusid taastoota, et saaksime piisavalt kalapüügist teenida. Lisaks sellele on vajalik ehitada kaasaegseid EL nõuetele vastavaid kalatööstusi ja sadamaid. Kas peaks siis piirkonnast minema kolima – jätma sajandeid esivanemate poolt tehtud tööd sinnapaika? Ei, kindlasti mitte!

Mida siis teha ja kuidas uues muutunud olukorras hakkama saada? Tuleb lisaks traditsioonilistele majandusvaldkondadele (kalandus, köögiviljakasvatus, ehitus) kasutada ära piirkonna võrratud looduspotentsiaali, ajaloo- ja kultuuripärandit. Ärksamad on asunud piirkonnas arendama puhke- ja turismimajandust, luues juurde uusi töökohti, mis annavad meie inimestele sissetulekuid. Oma plaanide elluviimiseks on võimalik lisaks traditsioonilistele ettevõtluse toetusmeetmetele kasutada ka PRIA kalanduse toetusmeetmeid. Möödunud aastal alustati projektitaotluste vastuvõtmist järgmistes „Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2009–2013” tegevussuundades: kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine; otseturustamine; kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine; tegevuste mitmekesistamine, koolitustegevus.

Alates 12. jaanuarist 2011 hakkas MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu vastu võtma uusi projektitaotlusi. Projektid peavad vastama MTÜ PKAK strateegiale (kätte saadav http://pkak.ee/index.php/dokumendid) ja põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruses nr 38 poolt esitatud nõuetele, mis sätestab taotlejale esitatavad nõuded, toetuse määrad, kulude abikõlbulikkuse, projektivormid, projekti elluviimise tingimused jne.

Vaatamata sellele, et projektitaotlustele on esitatud omad nõuded tasub pingutada, sest saadav toetus on abiks uue ettevõtluse alustamiseks või olemasoleva ümberkorraldamiseks. Meie piirkond väärib arendamist ja meie inimesed väärivad jõukamat elu, et kasvatada lapsi ja arendada oma armastatud Peipsiveert! Vajalik on teha enam koostööd ja üksteist toetada meie ettevõtmistes.

Mingil hetkel tundus mulle, et meie koostöötahe ei ole piisav. Läinud aasta detsembris Raja kultuurimajas toimunud Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolek andis mulle kindlustunnet, et me tahame oma piirkonda arendada. Vajalik on enam aktiivseid piirkonna inimesi kaasata tegevusse, rohkem jagada informatsiooni, viia läbi koolitusi ja olla üksteisele toeks. Kalanduspiirkond ühendab nelja maakonna (Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa ja Põlvamaa) kalanduse ettevõtjaid, mittetulundusühendusi ja kohalikud omavalitsusi. See on väärikas ja tugev seltskond inimesi kes muretsevad südant oma kodupaiga eest. Peipsimaa ja meie inimesed väärivad jõukamat elu – meie ei ela ääremaal vaid oma kodus Peipsi järve kallastel! Ainult meie ise saame oma tubli tööga ühes koos pingutades muuta oma Peipsimaa jõukaks ja väärikaks, inimest asutavaks, rikka kultuuripärandiga, tuntud piirkonnaks Euroopa idapiiril.

Jüri Morozov,
 

Saare vallavanem,
 

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse liige,
sotsiaaldemokraat

 

Ajaleht Peipsirannik  N 1/2001

 

 

 

Добавить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

Иванна. Гадание

Решаю проблемы семьи, брака

привороты, остуда.

Улучшаю рост материального

благосостояния.

Избавляю от алкогольной

зависимости.

Снимаю порчу.

Ставлю защиту.

Тел. 55 95 14 59

 

Объявления

 

 

РЫБАЛКА
НА ЧУДСКОМ
ОЗЕРЕ
(Эстония)

Рыбалка как лучший
вид отдыха для всей семьи,
в любое время года:
лодки, баня, коптильня, гриль,
удобный ночлег.

Заявки принимаем по
электронной почте
peipus@rambler.ru
или по телефону

(+372) 5347 2127