Kolmapäev, 3. märts 2021  

Peipsiveere programmist

Mati Kepp

Peipsiveere programmi eesmärgiks on aidata kaasa Peipsi piirkonna ja vanausuliste kogukonna jätkusuutlikule arengule. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused ning programmi sihtpiirkonnas asuvad kohalikud omavalitsused. 

Programmi raames toetatakse piirkondliku pärandkultuuri säilimist ja arendamist (käsitöö, kirikulaul, arhitektuur, pühakodade rekonstrueerimine ja remont, ikoonide, kirikuraamatute jne. restaureerimine). Programmi sihtpiirkonnaks on:

  • Lohusuu vald Ida-Virumaal
  • Mustvee linn, Pala ja Kasepää vallad Jõgevamaal
  • Kallaste linn, Meeksi, Vara, Võnnu, Piirissaare, Peipsiääre ja Alatskivi vallad  Tartumaal.

Programmi käivitamiseks kulus mitu aastat, eeltööd alustasime aastal 2005 ja heakskiidu programmile saime aastal 2007. Suure eeltöö tegi ära tollane regionaalminister hr. Jaan Õunapuu. 

2008.a. oli eraldatav toetus projektidele 3,8 miljonit krooni. 2009.a. tegevuskava sisaldas 17 projekti ning eraldatav toetus oli 1,957 miljonit krooni. 2010. a tegevuskava sisaldas 8 projekti, toetus 0,908 miljonit krooni. 

Tegevuskavade koostamine toimub arutelude ja läbirääkimiste vormis, valitakse välja piirkonna jaoks kõige olulisemad projektiideed. Peipsiveere programmi nõukogu liikmed: Liina Miks Tartumaalt, Mati Kepp Jõgevamaalt ja Urmas Soosalu Ida-Virumaalt, on igati arvestanud kogukondade poolt esitatud projektidega, oleme ainult jälginud, et need mahuvad programmi raamidesse. Tegevuskava koostamise aluseks on kogukonnasisene kokkulepe. Tegevuskavad kinnitab siseministeerium. 

Projektide koostamisega kaasneb suur bürokraatia, Peipsiveere programmi puhul oleme me suutnud selle viia minimaalseks, oleme nõu ja jõuga olnud abiks nii mittetulundusühingutele kui kohalikele omavalitsustele. 

Suurimaks probleemiks nende projektide puhul on MTÜ-del oma- või kaasfinantseeringu leidmine. Siin on olnud abiks omavalitsused. Suur tänu neile, sest ilma nende abita poleks paljud ideed rakendunud. Samuti tänu kõigile aktiivsetele taotlejatele, läbi elluviidud projektide on nii mõnigi objekt saanud täiendava rahasüsti. 

Mis saab alanud 2011. aastal? Programm peab jätkuma, täna pole veel teada kuidas ja kui suures mahus projekte rahastatakse. 

Programmi nõukogu soovib ja teeb enda poolt kõik, et Peipsiveere programm jätkuks. Selleks vajame me ka teie kõigi tuge meile. Projektidele eraldatavad summad pole küll suured olnud kuid on väga olulisel määral aidanud kohalikku elu toetada, säilitada ja parendada pärandkultuuri objekte. 

Loodan meie jätkuvale edukale koostööle. 

Mati Kepp,
Mustvee linna volikogu liige,
Peipsiveere programmi nõukogu liige,
sotsiaaldemokraat

 

Ajaleht “Peipsirannik”  N1/2011

www.peipsirannik.info

 

 

Добавить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

Иванна. Гадание

Решаю проблемы семьи, брака

привороты, остуда.

Улучшаю рост материального

благосостояния.

Избавляю от алкогольной

зависимости.

Снимаю порчу.

Ставлю защиту.

Тел. 55 95 14 59