Alajõe Vallavalitsus otsib majandusspetsialisti ametikohale

Alajõe Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi majandusspetsialisti ametikohale järgmistel tingimustel:
Majandusspetsialisti tööülesanneteks on: valla majandus-, jäätme- ja heakorra alase töö juhtimine ja koordineerimine; haldusmenetluses ja väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana toimingute tegemine Alajõe valla nimel. Majandusspetsialist on ametnik avaliku teenistuse seaduse mõistes. Majandusspetsialisti ametijuhendiga saab tutvuda Alajõe valla veebilehel www.alajoevv.ee.

Nõuded kandidaadile:
soovitatav kõrgharidus või selle omandamine;
valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
oma valdkonda puudutavate eelnõude ettevalmistamine vallavalitsuse ja vallavolikogu istungiteks;
kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
eesti keele oskus C1-tasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil;
B-kategooria autojuhiloa olemasolu;
ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning elektrooniliselt peetavate andmekogude (ehitisregister, teeregister, ADS) kasutamise oskus;
algatus- ja analüüsivõime, pingetaluvus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
tööle asumine esimesel võimalusel.
Kasuks tuleb töökogemus ametikoha valdkonnas kohalikus omavalitsuses.

Alajõe Vallavalitsus pakub:
meeldivat töökeskkonda;
ametialaseid väljakutseid ning eneseteostamisvõimalusi;
35 päevast puhkust;
töötasu 675 eurot.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
elulookirjeldus (CV);
tunnistus ja diplom vajaliku hariduse kohta;
motivatsioonikiri.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 9. juuniks 2015. a Alajõe Vallavalitsuse aadressile Valla 8, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Virumaa 41001 või elektrooniliselt alajoevv@alajoevv.ee märgusõnaga „Majandusspetsialist“.

Info tel 336 6185.

Добавить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

Иванна. Гадание

Решаю проблемы семьи, брака

привороты, остуда.

Улучшаю рост материального

благосостояния.

Избавляю от алкогольной

зависимости.

Снимаю порчу.

Ставлю защиту.

Тел. 55 95 14 59

 

Объявления

 

 

РЫБАЛКА
НА ЧУДСКОМ
ОЗЕРЕ
(Эстония)

Рыбалка как лучший
вид отдыха для всей семьи,
в любое время года:
лодки, баня, коптильня, гриль,
удобный ночлег.

Заявки принимаем по
электронной почте
peipus@rambler.ru
или по телефону

(+372) 5347 2127