Neljapäev, 30. märts 2023  

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia aastateks 2015–2023 esitab arengueesmärgid ja tegevused kala väärindamiseks, kala ja kalatoodete turustamiseks, ettevõtlustegevuste mitmekesistamiseks, kalasadamate uuendamiseks, koelmukohtade loomiseks ja taastamiseks, sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamiseks, kalanduskogukondade rolli tugevdamiseks kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimiseks ning teisteks vajalikeks tegevusteks. Peipsi kalanduspiirkond hõlmab Peipsi-, Pihkva- ja Lämmijärve, Vooremaa järvede (9 järve) ja Tartu linnast allavoolu jäävaid Suur-Emajõe äärseid rannaalasid. Peipsi kalanduspiirkonna algatusrühma tegevuspiirkond on Ida- Virumaal, Jõgevamaal, Tartumaal ja Põlvamaal asuvate järgmiste omavalitsuste territooriumil: Alajõe, Iisaku, Tudulinna, Lohusuu, Mustvee, Kasepää, Palamuse, Tabivere, Saare, Pala, Kallaste, Alatskivi, Vara, Peipsiääre, Piirissaare, Luunja, Mäksa, Võnnu, Meeksi, Räpina, Mikitamäe ja Värska…
Täis versiooni lugege ajalehes Peipsirannik N11/2015

Kust ajaleht osta

Ajalehe tellimine

Добавить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

Объявления

Sildid