Võtikvere rahvas ühineb Mustvee linnaga

Torma Linnavolikogu otsustas oma viimasel volikogu istungil, 19. oktoobril, Võtikvere rahva survel, pöörduda Mustvee linna poole ettepanekuga Võtikvere küla andmiseks Mustvee linna koosseisu.
Torma valla Peipsi äärsetele küladele on ajalooliselt tõmbekeskuseks alati olnud Mustvee linn. Kui haldusreformi käigus Torma volikogu otsustas liituda Jõgeva piirkonnaga, siis Peipsi äärsete külade rahvas nõudis liitumist Mustveega.
“Sajandeid on nende külade rahvale kohalikuks tõmbekeskuseks olnud Mustvee linn, siia käiakse nii arstile, kauplusesse, kultuuriüritusele, kooli. Hea meel on, et Torma võimud mõistsid õieti asjaolusid ja tulid Võtikvere rahvale vastu. See näitab, et  riiklik haldusreform toimib ning keegi kohalikust rahvast üle ei sõida, ” leiab Mustvee linnapea Max Kaur.
Avinurme,  Kasepää, Lohusuu, Saare valla ning Mustvee linna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon kiitis septembri lõpus koosolekul heaks ühinemislepingu projekti ning suunas selle volikogudesse esimesele lugemisele. Otsustati, et uue valla keskuseks saab Mustvee linn.
Suve algusest on Peipsi piirkonna omavalitsused pidanud aktiivselt läbirääkimisi – toimunud on mitmeid juhtkomisjoni ning valdkondlikke töörühmade koosolekuid. Läbi on arutatud kõik olulisemad küsimused ning saavutatud kokkulepped, kuidas ühinenud omavalitsuses koos toimima hakata. Hiljuti toimunud juhtkomisjoni koosolekul kinnitati ühinemislepingu tekst, investeeringute kava ja üleminekuperioodi ajakava. Nüüd oodatakse oktoobrikuu volikogude esmast heakskiitu lepingule. Pärast seda suunatakse ühinemisleping avalikule arutelule kolmeks nädalaks, kus kõigil on võimalik teha ettepanekud lepingu sisu osas. Koosolekul lepiti kokku, et novembri alguses antakse välja viie omavalitsuse ühine ajaleht, kus avaldatakse ka ühinemislepingu tekst. Eriväljaanne läheb kõikidesse aktiivsetesse postkastidesse.
Lõpliku otsuse ühinemise kohta teevad volikogud detsembrikuus. Selleks on plaanis korraldada ühine volikogude istung Mustvee linna Kultuuripalees, kus otsus tehakse samaaegselt kõikide omavalitsuste poolt.

www.mustvee.ee
+372 53413122


 

Добавить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

Иванна. Гадание

Решаю проблемы семьи, брака

привороты, остуда.

Улучшаю рост материального

благосостояния.

Избавляю от алкогольной

зависимости.

Снимаю порчу.

Ставлю защиту.

Тел. 55 95 14 59

 

Объявления

 

 

РЫБАЛКА
НА ЧУДСКОМ
ОЗЕРЕ
(Эстония)

Рыбалка как лучший
вид отдыха для всей семьи,
в любое время года:
лодки, баня, коптильня, гриль,
удобный ночлег.

Заявки принимаем по
электронной почте
peipus@rambler.ru
или по телефону

(+372) 5347 2127